LenaK

5 tekstów – auto­rem jest Le­naK.

wy­razy miłości nie pot­rze­bują tłumaczenia 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 15:59

Cza­sem smut­nieję kiedy spo­tykam Cię w myślach.
Tęsknię, ale tak nieśmiało.
Naj­bar­dziej żałuję... hmmm... złudzeń.

Odtwórz  

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 września 2017, 20:31

w większości ludzie pragną bez­pie­czeństwa, nie wolności 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 września 2017, 20:08

czasem tęsknię za samą sobą

Pra­wie każda cząstka ele­men­tarna wszechświata ma swo­jego an­tyod­po­wied­ni­ka. Ra­zem ze swoją an­tycząstką tworzą parę, są iden­tyczne, ale się nie to­lerują. Mówi się też, że cząstka i an­tycząstka są swoimi lus­trza­nymi od­bi­ciami, a [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 21 września 2017, 19:27

os­tatni etap tęskno­ty: gdy w czyimś bra­ku od­najdu­jesz święty spokój

4J 4 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 września 2017, 17:16
LenaK

Czasem pisuję na: https://m.facebook.com/profile.php?id=857892980966350

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

przedwczoraj, 17:17Whitename sko­men­to­wał tek­st wyrazy miłości nie pot­rze­bują [...]

przedwczoraj, 15:59LenaK do­dał no­wy tek­st wyrazy miłości nie pot­rze­bują [...]

23 września 2017, 20:31LenaK do­dał no­wy tek­st Czasem smut­nieję kiedy spo­tykam [...]

23 września 2017, 10:30szpiek sko­men­to­wał tek­st w większości ludzie pragną [...]

23 września 2017, 07:37LenaK sko­men­to­wał tek­st Czy można upaść niżej?

22 września 2017, 21:20Naja sko­men­to­wał tek­st w większości ludzie pragną [...]

22 września 2017, 20:46róż li­la sko­men­to­wał tek­st w większości ludzie pragną [...]

22 września 2017, 20:37MyArczi sko­men­to­wał tek­st w większości ludzie pragną [...]